Follow by Email

joi, 23 august 2012

Evidenta stocurilor in unitatile cu amanuntul


Evidenta stocurilor in unitatile cu amanuntul in ultimii ani a generat o serie de controverse atat in randurile contabililor cat si in randurile inspectorilor de la finante. Din legislatia romaneasca si din Standardele Internationale de contabilitate rezulta foarte clar ca evidenta marfurilor la unitatile cu amanuntul se poate tine prin metoda cantitativ-valorica, inregistrandu-se in contabilitate la pretul de achizitie iar “iesirea din gestiune se evalueaza si se inregistreaza prin aplicarea metodei costului mediu ponderat”. Prin aceasta metoda, pe langa cunoasterea detaliata, cantitativ-valorica a marfurilor, determinarea costului marfurilor aferente vanzarilor este mult mai exacta. Din acest motiv din legislatie rezulta recomandarea utilizarii acesteia daca exista tehnica de calcul.
1. Prima controversa se refera la legalitatea utilizarii evidentei cantitativ-valorice in unitatile cu amanuntul. Extrase din acte normative care specifica clar legalitatea utilizarii metodei cantitativ-valorice la unitatile cu amanuntul:

Ordinul 3512 din 2008

D. Metodele de conducere a contabilitatii analitice a bunurilor

30. Contabilitatea analitica a bunurilor se poate tine pe baza uneia dintre urmatoarele metode: operativ-contabila, cantitativ-valorica, global-valorica.
33. Metoda cantitativ-valorica pentru materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar in depozit, semifabricate, produse finite, produse reziduale, marfuri, animale si ambalaje consta in tinerea evidentei cantitative pe feluri de stocuri in cadrul fiecarei gestiuni, iar in contabilitate a celei cantitativ-valorice.

Metoda global-valorica se poate utiliza pentru contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor din unitatile de desfacere cu amanuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor folosite la ambalare, materialelor de natura obiectelor de inventar, echipamentelor de protectie in folosinta, precum si a altor categorii de bunuri. 2. Evaluarea stocurilor in unitatile cu amanuntul
 

O alta controversa este legata de evaluarea marfurilor in contabilitate: la pret de achizitie sau la pret de amanuntul ? 

Art. 13 din legea contabilitatii nr. 82 din 1991 republicata

Inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justa pentru alte intrari decât cele prin achizitie sau productie, dupa caz. 


Standardele Internationale de Contabilitate 2 ( extras)

Diverse tehnici de evaluare a costurilor stocurilor, cum sunt metoda costului standard sau metoda prețului cu amănuntul, pot fi folosite pentru simplificare, dacă rezultatele acestor metode aproximează costul. Costurile standard iau în considerare nivelurile normale ale materialelor și consumabilelor, ale manoperei, ale eficienței și utilizării capacității. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic și ajustate, dacă este necesar, în funcție de condițiile actuale.

Metoda prețului cu amănuntul este adesea folosită ( NU OBLIGATORIE ) în comerțul cu amănuntul pentru a evalua costul stocurilor de articole numeroase și cu mișcare rapidă, CARE AU MARJE SIMILARE și pentru care NU ESTE PRACTIC să se folosească altă metodă de determinare a costului. Costul stocurilor este calculat prin deducerea din prețul de vânzare al stocului a procentului corespunzător de marjă brută. Procentul utilizat ia în considerare stocurile care au fost cotate în scădere până sub nivelul prețului de vânzare inițial. Adesea este utilizat un procent mediu pentru fiecare departament de vânzare cu amănuntul. 


ORDIN Nr. 1752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene*) ( extras)
130. - (1) În funcţie de specificul activităţii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, în activitatea de producţie sau metoda preţului cu amănuntul, în comerţul cu amănuntul. ….................................................... (8) În comerţul cu amănuntul poate fi utilizată metoda preţului cu amănuntul, pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapidă, care au marje similare şi pentru care nu este practic să se folosească altă metodă. 


Documentele contabile 

Problema stresanta cu care se confrunta agentii economici este solicitarea de catre organele de control a Raportului de gestiune, chiar daca evidenta se tine cantitativ-valoric la pretul de achizitie. Acest document este specific evidentei global – valorice conform legii si nu evidentei cantitativ-valorice. Cu toate acestea in Nomenclatorul cu documentele si formularele utilizate in contabilitate, Raportul de gestiune este omis. Nu l-am gasit prezentat in nici un act normativ. Singurul izvor in ceea ce priveste forma si structura il reprezinta modelel tiparite de tipografii.
 
Ordin nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile ( extras) 33.


 Metoda cantitativ-valorica pentru materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar in depozit, semifabricate, produse finite, produse reziduale, marfuri, animale si ambalaje consta in tinerea evidentei cantitative pe feluri de stocuri in cadrul fiecarei gestiuni, iar in contabilitate a celei cantitativ-valorice. Conturile sintetice care reflecta stocurile de valori materiale se desfasoara in analitic pe gestiuni. Verificarea exactitatii inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si din contabilitate se efectueaza prin punctajul periodic dintre cantitatile operate in fisele de magazie si cele din fisele de cont analitic din contabilitate.
In metoda cantitativ-valorica se pot folosi urmatoarele formulare:

Fisa de magazie (cod 14-3-8 si 14-3-8/a, dupa caz);

Fisa de cont pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22 si 14-6-22/a);

Balanta analitica a stocurilor (cod 14-6-30/c).


Evidenta cantitativa a materialelor se tine la gestiune cu ajutorul fiselor de magazie, care se tin in ordinea fiselor de cont analitic din contabilitate. In fisele de magazie, inregistrarile se fac zilnic, de catre gestionar sau de catre persoana desemnata, pe baza documentelor de intrare si de iesire a materialelor. Dupa inregistrare, documentele respective se predau la contabilitate pe baza de borderou. In contabilitate, documentele se inregistreaza in fisele de cont analitic pentru valori materiale si se stabilesc stocurile si soldurile, dupa ce in prealabil s-a verificat modul de emitere si completare a documentelor privind miscarea materialelor. De asemenea, pe baza acelorasi documente, se intocmesc situatiile centralizatoare privind intrarile si iesirile de materiale, pentru inregistrare in contabilitatea sintetica.

Controlul inregistrarilor din conturile sintetice si cele analitice ale stocurilor se asigura cu ajutorul balantei de verificare analitice, intocmita separat pentru fiecare cont de stoc.
In vederea intocmirii balantei de verificare este necesar sa se efectueze controlul asupra concordantei stocurilor scriptice din fisele de magazie cu cele din fisele de cont analitic pentru valori materiale.

35. Metoda global-valorica se aplica pentru evidenta marfurilor si ambalajelor aflate in unitatile de desfacere cu amanuntul (magazine, restaurante, bufete etc.), folosindu-se formularul comun "Fisa de cont pentru operatiuni diverse" (cod 14-6-22) si raportul de gestiune, DUPA CAZ.

Potrivit acestei metode, contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor se tine global-valoric, atat la gestiune, cat si in contabilitate, iar verificarea concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii si din contabilitate se efectueaza numai valoric, la perioade stabilite de unitate.
Raportul de gestiune se completeaza pe baza documentelor de intrare si de iesire a marfurilor si ambalajelor si de depunere a numerarului din vanzare, iar in fisele valorice (tinute pe gestiuni in cadrul conturilor de marfuri si ambalaje din contabilitate) inregistrarile se fac pe baza acelorasi documente.
Soldurile valorice ale marfurilor si ambalajelor aflate in gestiune se verifica pe baza raportului de gestiune predat la contabilitate sau cu ocazia inventarierii, dupa caz.


Act abrogat
REGULAMENT nr.704 din 22 decembrie 1993 de aplicare a Legii contabilităţii nr.82/1991 


7 c) metoda global-valorica, care consta in tinerea evidentei numai valoric, atit la nivelul gestiunii, cit si in contabilitate. Controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii cu cea din contabilitate se face periodic. Aceasta metoda se aplica, in principal, pentru evidenta marfurilor si ambalajelor aflate in unitatile de desfacere cu amanuntul si pentru alte bunuri, in cazul unitatilor care nu au dotarea tehnica de calcul corespunzatoare. Pe masura dotarii cu tehnica de calcul, unitatile vor trece la utilizarea metodei cantitativ-valorice.

Aceasta ultima precizare este utila ( pacat ca s-a abrogat acest act normativ, iar in actele ulterioare nu s-a reluat aceasta precizare) pentru intelegerea faptului ca tehnologia actuala permite tinerea evidentei stocurilor prin metoda cantitativ-valorica, iar legislatia prevede aceasta posibilitate.

In concluzie: Scopul metodelor de evidenta este de a determina cat mai exact  costurile aferente stocurilor vandute sau consumate,  urmarirea miscarii si controlul  stocurilor faptice. Evidenta cantitativa raspunde cel mai bine acestui scop.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu